Degeneratiivinen myelopatia (DM)

Degeneratiivinen myelopatia

Degeneratiiviselle myelopatialle (selkäydinrappeuma, joka johtaa hiljalleen koiran halvaantumiseen) altistava geenivirhe on todennettu useilla roduilla.

Testaus

Jalostustoimikunta on päättänyt suosittaa jalostuskoirien testaamista virheen varalta. Tämän geenitestin paljastama alttius selkäydinrappeumalle periytyy yksinkertaisesti molemmilta vanhemmilta ja virheellisen geenin määrä rodussa on helppo laimentaa, kun tiedetään koirien geneettinen perimä: virheellisen geenin perineelle (joko vain toiselta tai molemmilta vanhemmilta) koiralle valitaan tervegeeninen pari, jolloin jälkeläiset voivat korkeintaan kantaa virhegeeniä eivätkä nykytietämyksen mukaan sairastu kyseiseen tautiin. Koska kysymyksessä on geenitesti, tarve sen tekemiseen on vain kerran koiran elämän aikana.

Testitulos

Testitulos voi olla joko:

Terve (N/N)

Terve geeni molemmilta vanhemmilta, engl. ’clear’

– tai –

Kantaja (DM/N)

Terve geeni toiselta ja virheellinen toiselta vanhemmalta, engl. ’carrier’

– tai –

Altis (DM/DM)

Molemmilta vanhemmilta virheellinen geeni, engl. ’at risk’

Terve(N/N)-tulos tarkoittaa, että koira on perinyt molemmilta vanhemmiltaan normaalin eli terveen geenin, eikä voi jättää omille jälkeläisilleen sairasta geeniä. Terve koira on turvallinen valinta jalostuskumppaniksi sekä kantaja(N/DM)- että altis(DM/DM)-tuloksen saaneelle jalostustuskoiralle, jolloin jälkeläiset voivat olla korkeintaan kantajia (N/DM). Kantajat eivät tämän päivän tietämyksen mukaan sairastu.

Kantajan ja alttiin kumppaniksi on siis valittava terve yksilö.

Alttiiden borzoiden sairastumisriskistä ei vielä ole juurikaan todellista tietoa. Altis-tulos merkitsee mahdollisuutta − ei siis edes todennäköisyyttä − myelopatian kehittymiseen. Mikäli DM-tyyppisiä oireita esiintyy, on joka tapauksessa tehtävä tutkimuksia muiden, hoidettavissa olevien sairauksien varalta.

Jalostustoimikunta haluaa korostaa, että DM-tutkimuksia tehdään jalostuksen valintojen avuksi, ei karsimaan jalostuskoiria. Karsimalla menetämme kenties arvokkaita ominaisuuksia ja joka tapauksessa hyvin arvokasta monimuotoisuutta. Ennen kuin käytettävissämme on enemmän tietoa DM-sairaudesta rodussamme, ei tulisi karsia alttiitakaan koiria jalostuksesta. Sairas geeni ei tarkoita sairas koira.

Degeneratiivisesta myelopatiasta on kirjoitettu artikkeleita Borzoi-lehdessä. Allekirjoittanut vastaa mielellään aihetta koskeviin tiedusteluihin.

08/2010
ELL Kristiina Kontio-Jalanka
Jalostutoimikunnan jäsen 2008-2013, pj. 2010-2013