Koirien geenitutkimus

Koirien geenitutkimus

Tietoa geenitutkimuksesta

”Koirangeenit” on professori Hannes Lohen johtama koirien geenitutkimus Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa.

Koirien perimän kartoituksen myötä on avautunut ainutlaatuisia mahdollisuuksia eri rotujen perinnöllisten sairauksien, rakenteen, värin, koon ja käyttäytymispiirteiden selvittämiseen. Tavoitteena on tunnistaa geenivirheitä koirien erilaisiin perinnöllisiin sairauksiin ja ominaisuuksiin, kehittää geenitestejä jalostuksen apuvälineeksi ja soveltaa saatua tietoa ihmissairauksien selvittämiseen. Ihmisen ja koiran geenit ja sairaudet ovat pitkälti samat. Geenilöytö avaa useimmiten myös mahdollisuuksia tautimekanismien ymmärtämiseen ja se luo pohjaa diagnostiikan ja parempien hoitojen kehittämiseen.

Koirageenit-tutkimusprojekti

Koirangeenit-tutkimusprojekti käynnistyi ja verinäytteiden kerääminen alkoi 2000-luvun alkupuolella. Näytteitä on geenipankissa eri roduista jo yli 50 000 kpl. Borzoista näytteitä on 236 (7.1.2015), mikä on kohtalainen määrä rodun rekisteröintimääriin nähden. Kohdistamattomien näytteiden massakeräys on päättynyt kesällä 2014 ja kerääminen keskitetään vain aktiivisiin projekteihin ja rotuihin sekä koiriin, joilla on todettu perinnöllinen tai perinnölliseksi epäilty sairaus. Jo verinäytteen antaneiden koirien tiedot on kuitenkin syytä muistaa päivittää, viimeistään koiran kuoleman jälkeen vaikka yhtäkään sairautta ei olisi eläessä ollut, sillä näytteellä josta ei ole mitään tietoa, ei varmuudella tehdä koskaan yhtään mitään. Uusista aktiivisista projekteista tiedotetaan koirangeenit.fi –sivustolla.

Tutkimukseen otetaan mukaan myös projekteja kasvattajien ja koiranomistajien ehdotuksesta. Ideoita varten on luotu oma sähköpostilaatikko: tutkimusidea-koira@helsinki.fi. Esimerkiksi jos kasvattajalla on samassa pentueessa useampia sairastuneita, kannustetaan lähettämään kyseiseen osoitteeseen sähköpostia, jolloin tutkimusryhmä voi pohtia geenitutkimuksen mahdollisuuksia ja projektin rakentamista. Ideoita käsitellään säännöllisesti ja luottamuksellisesti tutkimusryhmässä ja sieltä otetaan tarvittaessa yhteyttä projektien kehittämiseksi ja näytteiden keräämiseksi.

Omistajilta, kasvattajilta, eläinlääkäreiltä ja rotuyhdistysten edustajilta toivotaan aktiivisuutta tutkimusideoiden lähettämiseen.

© koirangeenit.fi/Helsingin yliopisto

Linkkejä