Pentuvälityksen säännöt

Pentuvälityksen säännöt​

Säännöt ovat voimassa 25.2.2018 alkaen.

Suunnitteilla oleva pentue otetaan pentupalstalle aikaisintaan 6kk ennen arvioitua astutusajankohtaa. Kasvattajia pyydetään päivittämään pentueensa tiedot säännöllisesti, vähintään kerran kuussa. Kasvattajan on ilmoitettava välittömästi, kun pennut on myyty, suunnitelmat muuttuneet tai narttu jäänyt tyhjäksi. Jos kasvattaja ei päivitä pentueensa tietoja, pentue poistetaan pentupalstalta.

Vaatimukset, jotta pentue julkaistaan yhdistyksen pentulistalla:

  • Kasvattajan tulee olla Suomen Borzoiklubi ry:n jäsen. Kasvattajan tulee olla ollut Suomen Borzoiklubin jäsen vähintään edeltävän vuoden (12kk) ajan ennen kuin hän voi ilmoittaa pentueensa klubin pentupalstalle. Jäsenyys alkaa siitä, kun suoritettu jäsenmaksu on saapunut Borzoiklubin tilille ja jäsenyys on vahvistettu Borzoiklubin hallituksessa. Kasvattajalla tulee olla maksettuna sekä edeltävän että kuluvan vuoden jäsenmaksu.
  • Ainakin toinen vanhemmista tulee olla DM-testattu terveeksi (N/N), tai olla syntyperältään terve (N/N) ensimmäisessä polvessa.

Yhdistys suosittelee, että:

  • Nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ja enintään 8-vuotias. Yli 8-vuotiaalta on lähetettävä jalostustoimikuntaan eläinlääkärin tekemän terveystarkastuksen tulos. Kopio lausunnosta riittää.
  • Uroksen tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen.
  • Jalostuskoiran enimmäisjälkeläismäärien suositukset ovat 1-polvessa 16 kpl, 2-polvessa 21 kpl.
  • Yhdistelmän sukusiitosprosentti ei ylitä 6,25 laskettuna 5-sukupolven mukaan.
  • Molemmilla vanhemmilla on astutushetkellä voimassa oleva Kennelliiton virallinen sydämen ultraäänitutkimus. Sydämen ultraäänilausunto on voimassa 24 kk. Viitteitä sydänlihaksen muutoksiin ei saa löytyä.
  • Molemmilla vanhemmilla on astutushetkellä voimassa oleva virallinen silmäpeilauslausunto (tuloksella ”ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia”). Silmäpeilaustulos on voimassa 24 kk. Jos koiraa käytetään jalostukseen alle 3-vuotiaana, niin silmät tulee tutkia ennen astutusta. Yli 3-vuotiaana tutkittua koiraa ei tarvitse tutkia uudelleen.

Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen (1.1.2011 voimaan astunut) allekirjoittaneet kasvattajat ovat sitoutuneet siihen, että heidän jalostukseen käyttämänsä koirien tulee olla luonteeltaan moitteettomia, ne eivät saa osoittaa vihaisuutta tai arkuutta, ne ovat fyysisesti ja psyykkisesti terveitä, eikä niillä saa olla eivätkä ne saa tiettävästi periyttää vikoja tai sairauksia. Suomen Borzoiklubi venäjänvinttikoiran rotujärjestönä suosittelee, että kaikki SBK:n jäsenkasvattajat allekirjoittavat kasvattajasitoumuksen.

Suomen Borzoiklubi suosittelee myös, että

  • pentueen kummallakaan vanhemmalla ei ole terveyttä haittaavaa perinnölliseksi epäiltyä (rakenteellinen) purentavikaa ja että kasvattaja selvittää mahdollisimman tarkasti lähisuvussa esiintyvät sairaudet huomioiden myös lähisuvussa esiintyvät mahalaukun kiertymät / hammasongelmat / sydänongelmat.
  • kasvattajat käyttäisivät jalostukseen koiria, joilla on näyttelystä vähintään EH (erittäin hyvä) ja hyväksytty maastokoesuoritus / ratakokeen koejuoksut läpäisty.