Vuoden näyttelytulokas

VUODEN NÄYTTELYTULOKASBORZOI JA VSP-NÄYTTELYTULOKASBORZOI

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Borzoiklubi ry:n syyskokouksessa 20.11.2022.

1 §

Kiertopalkinnot jaetaan vuosittain näiden sääntöjen mukaan, palkintoesine jää voittajalle omaksi ja niiden mukana seuraavat albumit ovat ikuisesti kiertäviä. Ensimmäisen kerran palkinnot on jaettu vuoden 2006 tulosten perusteella. Näiden sääntöjen mukaan palkinnot jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2023 tulosten perusteella.

2 §

Kiertopalkinnoista kilpailevat 9–24 kk. ikäiset borzoit, jotka ovat osallistuneet näyttelyissä juniori- tai nuorten luokkaan. Sama koira voi olla mukana näiden palkintojen pistelaskussa kahtena vuonna. Pistelaskukausi on yksi kalenterivuosi.

Kiertopalkinnoista voivat kilpailla borzoit, joiden omistajat ovat Suomen Borzoiklubi ry:n jäseniä ja maksaneet jäsenmaksunsa 31.3. mennessä kyseisenä vuonna. Palkintoihin kuuluvia kansioita ei saa viedä pois Suomesta.

3 §

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon koiran enintään viisi (5) parasta näyttelyä, joihin lasketaan:

  • Kaikki kansainväliset (KV), pohjoismaiset (NORD) ja kaikkien rotujen kansalliset (KR) näyttelyt Suomessa.
  • Kennelliiton hyväksymät vinttikoirien erikoisnäyttelyt (ER).
  • Kennelliiton hyväksymät ryhmänäyttelyt (RN).

4 §

Pisteitä jaetaan seuraavasti:

ERI 1 4 p.

ERI 2 3 p.

ERI 3 2 p.

ERI 4 1 p.

PU/PN-1 4 p.

PU/PN-2 3 p.

PU/PN-3 2 p.

PU/PN-4 1 p.

ROP 3 p.

VSP 2 p.

SA 1 p.

SBK:n järjestämässä näyttelyssä jaetaan koiralle edellisten pisteiden lisäksi 2 lisäpistettä.

5 §

Jos kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua tai ROP ja VSP saavat saman pistemäärän, ratkaistaan järjestys seuraavasti:

  • PU/PN-1-sijoituksilla
  • PU/PN-2-sijoituksilla
  • PU/PN-3-sijoituksilla
  • PU/PN-4-sijoituksilla
  • ERI 1 määrällä
  • ERI 2 määrällä

Järjestystä ratkaistaessa otetaan huomioon sijoitukset koiran viidestä huomioidusta näyttelystä. Mikäli muut kuin rodun kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua tai ROP ja VSP saavat saman pistemäärän, jakavat ne sijoituksen. Samalle sijalle sijoittuneiden koirien nimet julkaistaan aakkosjärjestyksessä.

6 §

Palkintoesine jää vuosittain sen saaneelle voittajalle ja kiertopalkintovastaava huolehtii uuden palkinnon toimittamisesta joka vuosi sen jakotilaisuuteen.

Kiertopalkintojen mukana seuraaviin kansioihin on koiran omistajan liitettävä voittaneen koiran kuva seuraavin tiedoin: koiran nimi, rekisterinumero, syntymäaika, koiran vanhemmat, kasvattajan nimi, omistajan nimi ja asuinpaikkakunta sekä koiran saavuttama pistemäärä.

Palkinnon kulloinenkin haltija on velvollinen toimittamaan asianmukaisesti täytetyn kansion viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta kiertopalkinnoista vastaavalle henkilölle.

7 §

Suomen Borzoiklubi ry:n hallitus määrää vuosittain kiertopalkintojen pisteiden laskijan. Koiranomistajat ovat velvollisia ilmoittamaan pisteiden laskijalle kiertopalkintokilpailuun haluamiensa koirien viisi parasta näyttelytulosta edellä mainittujen sääntöjen mukaan. Tulokset pitää olla ilmoitettu pisteidenlaskijalle laskentaa koskevan vuoden päätyttyä, viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15 pv. (Eli esim. vuoden 2022 näyttelytulokset ilmoitettuna pisteiden laskijalle viimeistään 15.1.2023) Pisteiden laskija tarkistaa tulosten oikeellisuuden Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään kirjatuista tuloksista. Tulokset julkaistaan SBK:n virallisissa tiedotuskanavissa. Palkinnot luovutetaan koiraomistajille SBK:n hallituksen toimesta.

8 §

Mahdolliset sääntömuutokset on tehtävä SBK:n sääntömääräisessä yleiskokouksessa.