Vuoden ratajuoksijatulokas

Vuoden ratajuoksijatulokasborzoi / VSP-ratajuoksijatulokasborzoi

Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Borzoiklubi ry:n syyskokouksessa 4.10.2020.

1 §

Kiertopalkinnot jaetaan vuosittain näiden sääntöjen perusteella, palkintoesine jää voittajalle omaksi ja niiden mukana seuraavat albumit ovat ikuisesti kiertäviä. Ratajuoksijatulokaspalkinnon saa eniten pisteitä saanut koira ja VSP-palkinnon saa eniten pisteitä saanut vastakkaista sukupuolta edustava koira, jotka ovat aloittaneet kilpailu-uransa kyseisenä vuonna.

Ensimmäisen kerran palkinnot on jaettu vuoden 2006 tulosten perusteella poikkeuksellisesti vuoden 2006 syyskokouksessa vahvistetun säännön perusteella. Näiden sääntöjen mukaan palkinnot jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2021 tulosten perusteella.

2 §

Palkinnosta voivat kilpailla kaikki venäjänvinttikoirat, joiden omistajat ovat kuluvana kautena Suomen Borzoiklubi r.y:n jäseniä ja maksaneet jäsenmaksunsa 31.3. mennessä kyseisenä vuonna. Palkintoihin kuuluvia kansioita ei saa viedä pois Suomesta.

3 §

Pisteitä laskettaessa otetaan huomioon kaikki ko. vuoden aikana järjestetyt SVKL:n viralliset ratajuoksukilpailut. Pisteitä laskettaessa huomioidaan kunkin koiran kolme parasta kilpailua.

4 §

Pisteitä jaetaan hyväksytyistä tuloksista seuraavasti:

  1. sija 7 pistettä
  2. sija 5 pistettä
  3. sija 4 pistettä
  4. sija 3 pistettä
  5. sija 2 pistettä
  6. sija 1 piste

Kuusi parasta sijoituksen saanutta koiraa saa lisäksi niin monta pistettä kuin on voitettuja koiria.

5 §

Lisäpisteitä jaetaan hyväksytyistä tuloksista seuraavasti:

5.1. Koira saa lisäksi 3 lisäpistettä käyttövalioajasta, kuitenkin vain yhdestä käyttövalioajasta / kilpailu.

5.2. SBK:n järjestämistä kilpailuista:

  1. sija 5 pistettä
  2. sija 3 pistettä
  3. sija 1 pistettä

6 §

Mikäli kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua saavat saman pistemäärän, ratkaistaan koirien paremmuus voitettujen kilpailujen lukumäärän perusteella, sen jälkeen kakkossijoituksilla jne. ROP- ja VSP-koiran paremmuus ratkaistaan pistemäärien ollessa samat voitettujen kilpailuiden lukumäärällä, sen jälkeen kakkossijoituksilla jne. Kun muut koirat kuin ROP ja VSP tai kaksi parasta urosta tai kaksi parasta narttua saavat saman pistemäärän, saavat ne saman sijoituksen.

7 §

Kiertopalkinnon mukana seuraavaan kansioon on koiran omistajan liitettävä voittaneen koiran valokuva seuraavin tiedoin: koiran nimi, rekisterinumero, syntymäaika, koiran vanhemmat, kasvattajan nimi, omistajan nimi ja asuinpaikkakunta sekä lisäksi koiran saavuttama pistemäärä.

8 §

Palkintoesine jää vuosittain sen saaneelle voittajalle ja kiertopalkintovastaava huolehtii uuden palkinnon toimittamisesta joka vuosi sen jakotilaisuuteen.

Palkinnot luovutetaan koirien omistajille SBK:n hallituksen toimesta.

Palkinnon kulloinenkin haltija on velvollinen toimittamaan asianmukaisesti täytetyn kansion viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta kiertopalkinnoista vastaavalle henkilölle.

9 §

Pisteiden laskemisesta huolehtii SBK:n hallituksen nimeämä henkilö. Koiranomistajat ovat velvollisia ilmoittamaan pisteiden laskijalle kiertopalkintokilpailuun mukaan haluamiensa koirien kolme ratajuoksukilpailutulosta edellä mainittujen sääntöjen mukaan. Tulokset pitää ilmoittaa pisteiden laskijalle laskentaa koskevan vuoden päätyttyä. Viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15 pv. (Eli esim. vuoden 2021 ratajuoksutulokset ilmoitettuna pisteiden laskijalle viimeistään 15.01.2022.) Pisteiden laskija tarkistaa tulosten oikeellisuuden Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjästelmään kirjatuista tuloksista sekä kyseisten kilpailujen koiramäärät.

Tulokset julkaistaan SBK:n virallisissa tiedotuskanavissa.

10 §

Sääntömuutokset tekee SBK:n yleiskokous muutosten tullessa voimaan seuraavalla kilpailukaudella.