Tutkimussuositukset jalostuskoirille

Kilpirauhanen

Hypotyreoosi eli kilpirauhasen vajaatoiminta

Perinnöllisyys

Kilpirauhasen vajaatoimintaan (erikoisesti autoimmuunityreoidiittiin) liittyy perinnöllisesti altistava tekijä. Sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Myös sen pentuesisarusten jalostuskäyttöä tulee harkita.

Oireet

Oireina mm. haluttomuus, väsymys, painon nousu, karvan oheneminen ja karheutuminen, pigmenttimuutokset iholla, häiriöt lisääntymistoiminnoissa, käyttäytymisen muutokset. Koira voi myös olla lähes oireeton ja näyttää päällepäin aivan terveeltä.

Tutkimus

Verinäyte. Tutkimuspyyntö: tyroksiini eli kilpirauhashormoni (T4), tyreoideaa stimuloiva hormoni (TSH), niiden suhde (T4/TSH) ja tyreoglobuliinin eli kantajaproteiinin vasta-aine (TGA), lisäksi T4A (T4vasta-aine) ja T3A (T3vasta-aine). Jälkimmäiset voivat selittää normaalin T4-arvon, vaikka TSH olisi koholla.

Toinen vaihtoehto on pyytää tutkittavaksi vain vT4 (vapaaT4, luotettavampi kilpirauhashormonin arvo) ja TSH, sekä TGA.
Suositellaan tehtäväksi vuoden sisällä ennen astutusta.

Suositus

Mikäli saatu tutkimustulos viittaa kilpirauhasen vajaatoimintaan tai sen todennäköiseen kehittymiseen, suositellaan lisätutkimuksia asian varmistamiseksi (jotkut lääkeaineet ja toiset sairaudet voivat vaikuttaa tuloksiin), eikä ko. koiraa suositella käytettäväksi jalostukseen, jos vajaatoimintaepäily varmistuu.

Sydän

Dilatoiva kardiomyopatia eli sydänlihaksen rappeuma ja sydämen laajentuminen

Perinnöllisyys

Mahdollisesti perinnöllinen. Kardiomyopatia aiheuttaa vakavaa sydämen vajaatoimintaa, toisinaan myös äkkikuolemia.

Oireet

Muun muassa kielen ja limakalvojen ajoittaista sinertymistä, yskää, väsymistä, hengitysvaikeuksia, nesteen kerääntymistä elimistöön ja vatsaontelon laajentumista. Lievässä tapauksessa koira ei välttämättä oireile lainkaan.

Tutkimus

Tutkimusmenetelmäksi suositellaan sydänultraa, EKG:tä, röntgeniä. Tutkimus on kivuton. Suositellaan tehtäväksi mahdollisimman lähellä astutusta. Tarvittaessa toistuvasti koska sairaus voi edetä nopeasti missä iässä tahansa. Sydänultrauksessa suositellaan käytettäväksi koiran dcm-sydäntutkimuslomaketta. Kaikilla eläinlääkäriasemilla tämä lomake ei ole käytössä, joten TÄÄLTÄ voitte itse tulostaa lomakkeen mukaanne tutkimukseen.

Suositus

Mikäli saatu tutkimustulos viittaa sydämen toiminnan häiriöihin (sisältää myös rytmihäiriöt), ei ko. koiraa suositella käytettäväksi jalostukseen.

Tutustu myös Kennelliiton uuteen sydänohjeeseen, joka astui voimaan 1.6.2015.

Degeneratiivinen Myelopatia (DM)

Etenevä selkäytimen rappeuma

Perinnöllisyys

Yhden geeniparin, resessiivinen (väistyvä), autosomaalinen (ei sukupuoleen liityvä) periytyminen. Molemmilta vanhemmilta perittynä virheellinen geeni ehkä aiheuttaa sairauden.

Oireet

Hitaasti etenevä liikuntakyvyn menetys alkaen takajaloista.

Tutkimus

Verinäyte tai poskisolunäyte. Suositellaan tehtäväksi kerran ennen jalostuskäyttöä.

Tulos

Koiran geeniperimä voi olla:

  • molemmilta vanhemmilta normaali geeni N/N, terve
  • toiselta vanhemmalta normaali ja toiselta virheellinen geeni N/DM, kantaja
  • molemmilta vanhemmilta virheellinen geeni DM/DM, altis

Merkitys

Testin tarkoitus on estää alttiiden (DM/DM) yksilöiden syntyminen varmistamalla jalostusyhdistelmän geneettinen status: toisen koiran tulee aina olla geneettisesti terve (N/N), toinen koira voi olla sekä kantaja (N/DM) että altis (DM/DM), jolloin ei synny alttiita pentuja.

Venäjänvinttikoiran osalta ei vielä tiedetä, kuinka onnistunut testi on; niilläkin roduilla, joilla testin katsotaan olevan sairautta ennustavan, yritetään selvittää miksi kaikki alttiit yksilöt eivät sairastu.

Jos pentueen molemmat vanhemmat on testattu terveiksi, ei pentuja tarvitse testata myöhemmin niiden jalostuskäyttöä ajatellen. Sellaiseen pentuesuunnitelmaan merkitään kyseinen testitulos.
Kuitenkin joka toinen sukupolvi tulee testata.

Silmät

PRA = Etenevä verkkokalvon surkastuminen

Perinnöllisyys

Resessiivisesti periytyvä vika, josta on eri muotoja. PRA johtaa aina sokeutumiseen, sillä verkkokalvo ja sen näkösolut kuihtuvat vähitellen.

HC = Perinnöllinen kaihi

Mykiön samentuma. Samentuman asteesta riippuu, kuinka paljon tila vaikuttaa koiran näkökykyyn.

Perinnöllisyys

Perinnöllinen.

RD = Verkkokalvon kehityshäiriö

Perinnöllisyys

Resessiivisesti periytyvä verkkokalvovika, joka useimmiten johtaa verkkokalvojen irtoamiseen (sokeutumiseen).

Tutkimus

Silmäpeilaus on toimenpiteenä kivuton eikä koiraa rauhoiteta tutkimuksen ajaksi. Suositellaan tehtäväksi vuoden sisällä ennen astutusta.
Virallisen silmätutkimuksen voi tehdä vain Kennelliiton nimeämä silmätarkastuseläinlääkäri. Koiran omistaja hyväksyy, että tarkastustulos on julkinen sekä Kennelliiton ja Borzoiklubin käytettävissä.

Silmistä tehtyjä havaintoja ja löydöksiä verrataan kyseisellä rodulla tunnettujen, perinnöllisiksi osoitettujen tai epäiltyjen sairauksien löydöksiin ja silmistä annetaan virallinen lausunto näiden sairauksien osalta.

On hyvin tavallista, että silmistä löydetään poikkeavuuksia, joita ei pidetä merkittävinä tai joiden merkitystä ei tunneta. Nämä havainnot kirjataan ylös seurantaa varten sivulöydöksinä.

Suositus

Mikäli saatu tutkimustulos viittaa perinnölliseen silmäsairauteen, ei suositella ko. koiraa käytettäväksi jalostukseen.

Kyynär-/olka-/polvi- ja kinnernivelet

Kyynär-/olka-/polvi-/kinnernivelen kasvuhäiriöt

Raajojen isoissa nivelissä voi esiintyä erityyppisiä kasvuhäiriöitä, mutta tärkeimmät muutokset liittyvät osteokondroosi-sairauteen. Osteokondroosi voidaan yhdistää nopeakasvuisuuteen, johon vaikuttavat perinnöllinen alttius ja tärkeimpänä ympäristötekijänä ruokinta.
Nivelmuutoksia esiintyy koirilla myös traumojen ja ikääntymisen seurauksena, jonka vuoksi tutkimustuloksen merkitystä arvioitaessa on tärkeää ottaa nämä seikat huomioon.

Perinnöllisyys

Perinnöllinen alttius. Myös ympäristötekijät vaikuttavat.

Tutkimus

Röntgenkuvaus. Suositellaan tehtäväksi 18 kk:tta täyttäneille koirille.

Kennelliiton hallitus määrää eläinlääkärit, joiden antamat lausunnot hyväksytään.

Kuvan virallinen arvostelija saa tietää koiran rodun, iän ja rekisterinumeron, mutta ei koiran omistajaa eikä kuvauksen suorittanutta eläinlääkäriä. Tutkimustulokset sekä kuvan arvostelija merkitään Kennelliiton tiedostoon.

Suositus

Mikäli saatu tutkimustulos viittaa kasvuhäiriöön, ei suositella ko. koiraa käytettäväksi jalostukseen.

Lonkkanivelet

Lonkkanivelen kehityshäiriö

HD (= hip dysplasia) eli lonkkanivelen kehityshäiriö on useimmiten suurikokoisilla koirilla periytyvä vaiva, joka korkea-asteisena saattaa invalidisoida koiran ja aiheuttaa sille kipua.

Perinnöllisyys

Polygeenisesti periytyvä eli periytyy usean eri geenin vaikutuksesta. Myös ympäristötekijät vaikuttavat.

Tutkimus

Röntgenkuvaus.Suositellaan tehtäväksi 18 kk, mieluimmin 2 vuotta täyttäneille koirille.

Kennelliiton hallitus määrää eläinlääkärit, joiden antamat lausunnot hyväksytään.

Kuvan virallinen arvostelija saa tietää koiran rodun, iän ja rekisterinumeron, mutta ei koiran omistajaa eikä kuvauksen suorittanutta eläinlääkäriä. Tutkimustulokset sekä kuvan arvostelija merkitään Kennelliiton tiedostoon.

Suositus

Mikäli saatu tutkimustulos on huonompi kuin B, ei ko. koiraa suositella käytettäväksi jalostukseen.

Selkäranka

Selkärangan ja nikamien kehityshäiriöt / spondyloosi

HD (= hip dysplasia) eli lonkkanivelen kehityshäiriö on useimmiten suurikokoisilla koirilla periytyvä vaiva, joka korkea-asteisena saattaa invalidisoida koiran ja aiheuttaa sille kipua.

Perinnöllisyys

Selkänikamien kehityshäiriöt ovat usein perinnöllisiä. Häntä on selkärangan jatke ja ”aitojen” häntämutkien myös katsotaan olevan perinnöllisiä. Periytymistapaa ei ole selvitetty, todennäköisimmin polygeeninen.
Venäjänvinttikoirilla on todettu erilaisia nikamamuutoksia, erityisesti lannerangan alueella.

Selkärangassa esiintyy myös spondyloosia: nikamat silloittuvat toisiinsa. Joillakin roduilla on esitetty sen olevan perinnöllistä ja näillä roduilla tutkimus on liitetty joko PEVISAan tai tutkimussuosituksiin. Jotta sairaat yksilöt löytyisivät ja venäjänvinttikoiran alttius selkärankaongelmiin selviäisi, suositellaan tutkimusta.

Tutkimus

Röntgenkuvaus. Suositellaan tehtäväksi yli 2 vuotiaille koirille.

Kennelliiton hallitus määrää eläinlääkärit, joiden antamat lausunnot hyväksytään.

Kuvan virallinen arvostelija saa tietää koiran rodun, iän ja rekisterinumeron, mutta ei koiran omistajaa eikä kuvauksen suorittanutta eläinlääkäriä. Tutkimustulos sekä kuvan arvostelija merkitään Kennelliiton tiedostoon.

Suositus

Mikäli tutkimustulos viittaa nikamien kehityshäiriöihin / useampien nikamavälien silloittumiseen, ei ko. koiraa suositella käytettäväksi jalostukseen.

DLA (dog leukocyte antigen – monimuotoisuustesti)

Veri- tai poskisolunäytteestä tutkitaan koiran kromosomien MHC-alueelta 3 geenin alleelit. Tuloksena saadaan haplotyyppi (kirjain- ja numerosarja), jota voidaan käyttää vertailtaessa useamman samanarvoisen jalostusuroksen sopivuutta tietylle nartulle. Valitaan se uros, jonka haplotyyppi /perimän osa poikkeaa eniten nartun perimästä.
Tutkimusta käytetään myös selvitettäessä rodun yleistä monimuotoisuutta.

Koska on geenitutkimus, tehdään vain kerran ja voidaan tutkia missä iässä tahansa.
DLA-tutkimus ei ole terveystutkimus, mutta antaa arvokasta tietoa jalostuskoiraa valittaessa rodun monimuotoisuuden säilyttämiseksi.